Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp từ dịch vụ đào tạo nhân sự cho tới tư vấn nghiệp vụ chuyên sâu cho doanh nghiệp 

Dịch vụ

"Chúng tôi luôn coi khách hàng là khách mời tham dự một bữa tiệc mà chúng tôi là chủ nhà. Mỗi ngày chúng tôi làm việc để mọi khía cạnh quan trọng của trải nghiệm khách hàng tốt hơn một chút"

Jeff Bezos

Đào tạo nghiệp vụ XNK

Giảng viên sẽ cung cấp cho bạn tất cả những điều cần biết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, kiến thức kế toán liên quan và cách thức kê khai, nộp tờ khai hải quan.

Tư vấn quản trị

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tháo gỡ các vấn đề trong quản trị doanh nghiệp như: tài chính, kế toán, sản xuất, quản lý kho... nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Lập báo cáo quyết toán

Từ dữ liệu của doanh nghiệp, lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo thông tư 39/2018/TT-BTC.

Những khóa đào tạo và tư vấn hiện đang mở

Quý khách lựa chọn các gọi dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp

Bạn muốn gửi câu hỏi cho EXIM-VN?

“Những khách hàng không hài lòng sẽ là nguồn tư liệu học hỏi tuyệt vời dành cho bạn.”

Bill Gates