Dịch vụ báo cáo quyết toán

Chúng tôi kết hợp nghiệp vụ của Xuất nhập khẩu & Kế toán, kho giúp doanh nghiệp Sản xuất xuất khẩu, gia công, chế xuất lập Báo cáo quyết toán hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC kèm theo giải trình chi tiết

Dịch vụ lập Báo cáo quyết toán nộp cho cơ quan hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

1. Báo cáo quyết toán áp dụng cho Doanh nghiệp SXXK, gia công và Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Áp dụng TT39/2018/TT-BTC (tải về Thông tư 39/2018/TT-BTC) cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất xuất khẩu, gia công và doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu (theo hình thức nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm) cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất. Các mẫu biểu cơ bản của Thông tư 39 bao gồm:

- Mẫu số 15: Báo cáo quyết toán Nhập – Xuất – Tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (tải về Mẫu số 15)

- Mẫu số 15a: Báo cáo quyết toán Nhập – Xuất – Tồn kho sản phẩm xuất khẩu được tạo thành từ Nguyên phụ liệu nhập khẩu (tải về Mẫu số 15a)

- Mẫu số 16: Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu (tải về Mẫu số 16)

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Vì sao phải cần đến dịch vụ soát xét, lập Báo cáo quyết toán

Hầu như ngày nay các doanh nghiệp mới và kể cả những bạn nhân viên đang làm việc trong công ty gia công, SXXK, doanh nghiệp chế xuất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam thường gặp khó khăn trong vấn đề báo cáo quyết toán này.

Thứ nhất, việc lập báo cáo quyết toán muốn thành công sẽ phụ thuộc chính vào nhân viên kế toán, nhân viên XNK chỉ đóng vai trò phối hợp. Tuy nhiên thực tế rất nhiều DN giao nhiệm vụ chính cho bộ phận XNK để lập BCQT nộp cho cơ quan hải quan. Quan niệm này cần được doanh nghiệp sớm thay đổi để có sự phối hợp hiệu quả giữa hai bộ phận kế toán và xuất nhập khẩu.

Thứ hai, nhiều doanh nghiệp chưa đánh giá được tầm quan trọng của bộ phận kế toán trong công tác lập báo quyết toán, để từ đó dành sự quan tâm tương xứng với vai trò của bộ phận kế toán.

Thứ ba, hệ thống kế toán ở nhiều doanh nghiệp chưa thiết lập tương thích với yêu cầu kết xuất số liệu để lập nhanh báo cáo quyết toán. Đặc biệt trong các doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài vẫn tồn tại một số doanh nghiệp chưa quản lý nhập xuất tồn kho nguyên phụ liệu, thành phẩm gia công trên hệ thống phần mềm.

Với khả năng giải quyết các khó khăn trên, EXIM sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả trong lập và giải trình Báo cáo quyết toán.

Quý khách vui lòng điền thông tin khảo sát theo mẫu dưới đây:

3. EXIM giúp lập Báo cáo quyết toán và cung cấp các nội dung giải trình báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan

- Bộ Báo cáo quyết toán (mẫu số 15, 15a, 16).

- Giải trình Báo cáo định mức thực tế của sản phẩm xuất khẩu: Từ Lệnh sản xuất, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, đánh giá sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

- Giải trình số liệu trên tờ khai với thực tế nhập – xuất kho:

   + Số lượng NPL nhập khẩu chi tiết theo tờ khai với số lượng NPL thực tế NK

   + Số lượng thành phẩm Xuất khẩu chi tiết theo tờ khai với số lượng thành phẩm thực tế xuất kho.

- Giải trình mở rộng báo cáo Nhập - xuất - tồn của nguyên phụ liệu, của thành phẩm: Theo mã loại hình & theo mã kê khai xuất nhập khẩu.

- Sự chênh lệch nguyên phụ liệu, thành phẩm vào thời điểm cuối năm tài chính.

- Đối với DN Gia công: Giải trình báo cáo nhập xuất tồn nguyên phụ liệu theo từng hợp đồng gia công.

4. Mọi chi tiết xin liên hệ

EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

- Địa chỉ: Tầng 6, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hotline: 0972 181 589 - Email: info@exim.com.vn

5. Tìm hiểu thêm các tài liệu về Báo cáo quyết toán

Bạn muốn gửi câu hỏi cho EXIM-VN?

“Những khách hàng không hài lòng sẽ là nguồn tư liệu học hỏi tuyệt vời dành cho bạn.”

Bill Gates