Những khóa đào tạo và tư vấn hiện đang mở

Quý khách lựa chọn các gọi dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp
(Click xem chi tiết)

Tiếp nối thành công của ngày đào tạo nghiệp vụ trong tháng 10 và tháng 11, group Báo cáo quyết toán – Sau thông quan phối hợp cùng EXIM trân trọng thông báo tổ chức lớp Đào tạo trực tuyến tháng 12/2021 với chủ đề “Lập và giải trình Báo cáo quyết toán – Kiểm tra sau thông quan đáp ứng quy định mới tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 và Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 đối với các doanh nghiệp Gia công – Sản xuất hàng xuất khẩu – Chế xuất”.

1. Nội dung đào tạo:

– Cập nhật các quy định pháp lý mới nhất về lập và kiểm tra báo cáo quyết toán.

– Quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP và Quyết định 1357/QĐ-TCHQ liên quan đến công tác lập và giải trình báo cáo quyết toán.

– Quy định về kế toán hàng tồn kho liên quan đến công tác lập và giải trình báo cáo quyết toán, báo cáo định mức.

– Phân tích biểu mẫu báo cáo quyết toán, báo cáo định mức.

– Xác lập hệ thống thông tin cần chuẩn hóa trong nội bộ doanh nghiệp để phục vụ công tác lập và giải trình báo cáo quyết toán, báo cáo định mức.

– Quy trình lập để giải trình BCQT, báo cáo định mức của DN gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

– Thực hành lập và giải trình báo cáo quyết toán theo số liệu xuất nhập khẩu và theo số liệu kế toán của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu trên ứng dụng phần mềm EXIM.

– Quy định về xử lý phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu.

– Công tác chuẩn bị cần thiết của doanh nghiệp trước một cuộc kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan.

– Giải đáp vướng mắc.

(Một số hình ảnh trong ngày đào tạo tháng 10/2021)

2. Thời gian và hình thức đào tạo:

– Gói gọn kiến thức trong 01 ngày học.

– Lịch tháng 12 vào ngày 26/12/2021 (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30).

– Hình thức đào tạo: trực tuyến qua phần mềm Zoom.

3. Giảng viên đào tạo:

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh (Giảng viên Khoa Thuế và Hải quan – Học viện Tài chính – Chuyên gia hàng đầu hiện nay nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về Báo cáo quyết toán – Kiểm tra sau thông quan).

4. Lệ phí tham dự:

– Lệ phí: 1.500.000 đồng/người.

– Có xuất hóa đơn về công ty.

5. Cách đăng ký:

– Điền các thông tin vào mẫu ở dưới. 

– EXIM sẽ gọi lại để xác nhận nội dung đăng ký!

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ hotline: 0972 181 589.

Trân trọng cảm ơn!

Tiếp nối thành công của ngày đào tạo nghiệp vụ trong tháng 10, group Báo cáo quyết toán – Sau thông quan phối hợp cùng EXIM trân trọng thông báo tổ chức lớp Đào tạo trực tuyến tháng 11 với chủ đề “Lập và giải trình Báo cáo quyết toán – Kiểm tra sau thông quan đáp ứng quy định mới tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 và Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 đối với các doanh nghiệp Gia công – Sản xuất hàng xuất khẩu – Chế xuất”.

1. Nội dung đào tạo:

– Cập nhật các quy định pháp lý mới nhất về lập và kiểm tra báo cáo quyết toán.

– Quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP và Quyết định 1357/QĐ-TCHQ liên quan đến công tác lập và giải trình báo cáo quyết toán.

– Quy định về kế toán hàng tồn kho liên quan đến công tác lập và giải trình báo cáo quyết toán, báo cáo định mức.

– Phân tích biểu mẫu báo cáo quyết toán, báo cáo định mức.

– Xác lập hệ thống thông tin cần chuẩn hóa trong nội bộ doanh nghiệp để phục vụ công tác lập và giải trình báo cáo quyết toán, báo cáo định mức.

– Quy trình lập để giải trình BCQT, báo cáo định mức của DN gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

– Thực hành lập và giải trình báo cáo quyết toán theo số liệu xuất nhập khẩu và theo số liệu kế toán của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu trên ứng dụng phần mềm EXIM.

– Quy định về xử lý phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu.

– Công tác chuẩn bị cần thiết của doanh nghiệp trước một cuộc kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan.

– Giải đáp vướng mắc.

(Một số hình ảnh trong ngày đào tạo tháng 10/2021)

2. Thời gian và hình thức đào tạo:

– Gói gọn kiến thức trong 01 ngày học.

– Lịch tháng 11 vào ngày 28/11/2021 (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30).

– Hình thức đào tạo: trực tuyến qua phần mềm Zoom.

3. Giảng viên đào tạo:

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh (Giảng viên Khoa Thuế và Hải quan – Học viện Tài chính – Chuyên gia hàng đầu hiện nay nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về Báo cáo quyết toán – Kiểm tra sau thông quan).

4. Lệ phí tham dự:

– Lệ phí: 1.500.000 đồng/người.

– Có xuất hóa đơn về công ty.

5. Cách đăng ký:

– Điền các thông tin vào mẫu ở dưới. 

– EXIM sẽ gọi lại để xác nhận nội dung đăng ký!

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ hotline: 0972 181 589.

Trân trọng cảm ơn!

  Thực hiện Luật Hải quan năm 2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2015, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư 39/2018 ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

  Thực hiện nội dung Điều 20 của Luật Hải quan 2014; Thông tư Số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 và Thông tư số 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/04/2019 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

  Công ty CP Công nghệ và Tư vấn EXIM tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học kiến thức nghiệp vụ hải quan và thi lấy chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ khai hải quan) do Tổng cục hải quan cấp.

 1. Nội dung và chương trình khóa học

Khóa học sẽ do các giảng viên của Học viện Tài chính, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hải quan giảng dạy phù hợp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chương trình bao gồm các chuyên đề:

 • Chuyên đề 1: Thuế XK, NK; Thuế GTGT; Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
 • Chuyên đề 2: Pháp luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Chuyên đề 3: Phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chuyên đề 4: Trị giá hải quan
 • Chuyên đề 5: Xuất xứ hàng hóa
 • Chuyên đề 6: Sở hữu trí tuệ
 • Chuyên đề 7: Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương
 • Chuyên đề 8: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Chuyên đề 9: Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chuyên đề 10: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK,NK có tính chất thương mại
 • Chuyên đề 11: Hướng dẫn thực hành khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS
 • Chuyên đề 12: Vận dụng phần mềm quản lý kho đối với doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

  Kết thúc khóa học, học viên sẽ được nâng cao kiến thức nghiệp vụ về nghiệp vụ hải quan, đồng thời các học viên có điều kiện tham gia kỳ thi để đạt Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức (dự kiến vào tháng 9/2021) .

 1. Hình thức và lịch học:

– Hình thức học: Học online (qua phần mềm zoom) hoặc học trực tiếp trên lớp

Lịch học:

  + Lớp Zoom 01 học buổi tối: học vào buổi tối thứ 2 đến tối thứ 6 hàng tuần, từ 18h30 đến 21h30. Thời gian dự kiến bắt đầu từ tối thứ 2, ngày ….

  + Lớp Zoom 02 học cuối tuần: học cả ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, thời gian học dự kiến bắt đầu từ thứ 7, ngày …; buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30

  + Lớp trực tiếp tại Hà Nội học cuối tuần: học trực tiếp cả ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, thời gian học dự kiến bắt đầu từ thứ 7, ngày …; buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Địa điểm học tại: VP Công ty, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ

EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– Địa chỉ: Tầng 6, số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589 – Email: exim.com.vn@gmail.com

Bạn muốn đăng ký một khóa học tại EXIM-VN?