Phần mềm EXIM là phần mềm quản lý kho và lập báo cáo quyết toán theo thông tư 39/2018/TT-BTC dành cho các Doanh nghiệp Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Doanh nghiệp Chế xuất. Phần mềm áp dụng quản lý kho nguyên phụ liệu và thành phẩm theo mã loại hình xuất nhập khẩu. Website giới thiệu phần mềm: http://khogiacong.com.

Hệ thống mã nguyên phụ liệu, thành phẩm
– Sử dụng quản lý theo nhiều hệ thống mã: Mã nội bộ, Mã khai báo trên tờ khai hải quan, HS Code.
– Có khả năng tích hợp thêm Bar code, QR code.

Quản lý nhập xuất tồn
– Nhập – xuất kho theo mã loại hình xuất nhập khẩu.
– Có thể nhập – xuất theo nhiều đơn vị tính trong thực tế.
– Quản lý theo lô – từng lần nhập, hình ảnh vật tư và vị trí trong kho.

Báo cáo quyết toán theo Thông tư 39/2018/TT-BTC:
– Tự động lên biểu mẫu 15, biểu mẫu 15a: Nhập – xuất – tồn kho Nguyên phụ liệu và thành phẩm theo mã loại hình.
– Tính định mức thực tế của thành phẩm, lập biểu mẫu 16.  

Giải trình Báo cáo quyết toán
Lập các báo cáo, file dữ liệu phục vụ giải trình báo cáo quyết toán.

2

Thiết lập hệ thống quản lý kho ban đầu
– Chuẩn hóa hệ thống mã, quy tắc đặt mã trong quản lý kho tại doanh nghiệp.
– Hướng dẫn bộ phận xuất nhập khẩu, kế toán, kho sử dụng phần mềm Exim trên thực tế tại doanh nghiệp.  

Hỗ trợ sử dụng
– Cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.
– Tư vấn giải trình báo cáo quyết toán.  

Kết nối trực tiếp dữ liệu
Phần mềm Exim có thể kết nối lấy dữ liệu trực tiếp từ phần mềm kế toán, kho, ERP… tại doanh nghiệp đang sử dụng.

Nhập dữ liệu từ excel
Với các trường hợp khác, doanh nghiệp có thể sử dụng file excel mẫu để đưa dữ liệu vào phần mềm một cách dễ dàng và nhanh chóng.  

Công nghệ điện toán đám mây
– Giúp việc tính toán nhanh, áp dụng tốt cho các  doanh nghiệp có lượng chứng từ lớn.
– Sử dụng Online mọi lúc, mọi nơi
Bảo mật
– Mã hóa dữ liệu SHA-2
– Bảo mật SSL, phân quyền IP, session, work-time.

Bạn muốn ứng dụng ngay phần mềm EXIM?

Quý khách vui lòng chọn loại hình doanh nghiệp và điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới:

Tải xuống các tài liệu

Link tải về tài liệu giới thiệu phần mềm EXIM:

Tài liệu giới thiệu (2 trang)

Link tải về Hướng dẫn sử dụng phần mềm EXIM: