Phần mềm

Công cụ giúp công việc trở nên đơn giản và dễ dàng hơn 

Ứng dụng phần mềm

“Nguyên nhân chính của sự phức tạp là vì các phần mềm cố gắng cho vào thật nhiều những tính năng mà người dùng muốn có”

Niklaus Wirth

Phần mềm hải quan điện tử

Phần mềm kết nối với hệ thống hải quan điện tử, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS

Phần mềm quản lý kho chuyên dụng

Phần mềm quản lý kho, theo dõi tình hình sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu miễn thuế theo mã loại hình xuất nhập khẩu

Phần mềm lập & giải trình BCQT

Giúp doanh nghiệp SXXK, Gia công, Chế xuất lập và giải trình Báo cáo quyết toán theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Bạn muốn gửi câu hỏi cho EXIM-VN?

“Những khách hàng không hài lòng sẽ là nguồn tư liệu học hỏi tuyệt vời dành cho bạn.”

Bill Gates