Kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình


Câu hỏi:
Cty chúng tôi là cty TNHH MTV, do tôi làm chủ sở hữu- được chuyển đổi từ Cty TNHH 2 TV do Ông A làm đại diện pháp luật, tôi là thành viên góp vốn.
Trước đây khi còn hoạt động, cty TNHH 2 TV có thực hiện nhập khẩu hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra cty không có quyết định kiểm tra sau thông quan và cũng không có nợ thuế.
Vậy xin hỏi sau khi chuyển đổi thành Cty TNHH 1 TV do tôi làm chủ sở hữu, cty tôi có phải chịu sử kiểm tra sau thông quan đối với những tờ khai trước kia do cty TNHH 2 TV nhập khẩu hay không?


– Theo như nội dung trình bày và câu hỏi nêu trong thư của Công ty Kim Ngân, cơ quan hải quan hiểu là: Trước khi thực hiện chuyển đổi, Công ty B đã được  KTSTQ. Đối với trường hợp KTSTQ không có quyết định kiểm tra thì việc KTSTQ chỉ được thực hiện dưới hình thức KTSTQ tại trụ sở cơ quan HQ. Vì KTSTQ tại trụ sở cơ quan HQ không ban hành quyết định kiểm tra.
+ Việc KTSTQ nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có), trong đó có vi phạm pháp luật về thuế.
+ Pháp luật quy định việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp được quy định tại điều 55, luật Quản lý thuế; khoản 3, điều 154 luật Doanh nghiệp. Căn cứ những quy định này thì,  nếu doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành các nghĩa vụ về thuế có trách nhiệm trước pháp luật hoàn thành các nghĩa vụ về thuế trước khi chuyển đổi. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Việc hoàn thành các nghĩa vụ về thuế được hiểu bao gồm cả việc hoàn thành các nghĩa vụ về ấn định thuế, xử phạt về thuế (nếu có).
+ Như vậy, doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi đối với doanh nghiệp chuyển đổi. Trong các nghĩa vụ, trách nhiệm đó có nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm tra, thanh tra; chấp hành các nghĩa vụ về thuế cũng như việc truy thu thuế (nếu có) của doanh nghiệp chuyển đổi.
+ Căn cứ những quy định trên và áp dụng vào trường hợp công ty hỏi nêu trong thư thì Công ty A có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công ty B, trong đó có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra, các nghĩa vụ về thuế.
– Áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành đối với trường hợp cụ thể của Công ty, được nêu trong thư thì:
+ Nếu Công ty A thuộc đối tượng KTSTQ thì chỉ chịu sự KTSTQ đối với những tờ khai, hồ sơ hải quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, cho dù công ty A là công ty mới thành lập có hoặc không có hoạt động XNK hàng hóa (trong thư không nêu rõ Công ty A có hoạt động về kinh doanh XNK hay không). Trong thời hạn kiểm tra  05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai. Như vậy, có thể có cả những tờ khai của Công ty B (còn nằm trong thời hạn) và tờ khai của Công ty A (nếu có). Vì như trên đã  dẫn chứng, Công ty A còn có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công ty B là công ty có hoạt động XNK hàng hóa trước khi chuyển đổi.
+ Trong thư  có nêu việc Công ty B đã được kiểm tra STQ trước khi chuyển đổi, nhưng sau khi chuyển đổi mà cơ quan HQ phát hiện có dấu hiệu vi phạm  (kể cả những tờ khai đã được kiểm tra STQ trước đây của công ty B và còn trong thời hạn 05 năm như nêu trên) thì cơ quan HQ tiếp tục KTSTQ đối với công ty A và công ty A có nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật. Việc kiểm tra như vậy là đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=16&id=52390&cid=952

 CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ UY TÍN

   – Dịch vụ lập BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

– Dịch vụ tư vấn Setup hệ thống Quản lý Kho gia công Xuất nhập khẩu

– Phần mềm quản lý kho Exim 

– ĐÀO TẠO:  Nâng cao nghiệp vụ cho Nhân sự trong Doanh nghiệp gia công

   EXIM CONSULTING & TECHNOLOGY JSC

– VP Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu

Giấy, Hà Nội.

– Hotline: 0972 181 589

– Email: exim.com.vn@gmail.com

– Website: Exim.com.vn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin